Vervolgcursus Schematherapie - Amsterdam - voorjaar 2024
Cursusduur 4 lesdagen van 9:45 - 12:45 en van 13:45 - 17:00 uur

Bij meer dan 10 deelnemers zal er een extra Zoom-bijeenkomst plaatsvinden op 20 juni van 15:00 - 17:00 uur.

Cursusdata 11 april, 16 en 23 mei, 13 juni 2024 (donderdagen)
Eventueel: 20 juni van 15.00-17.00 uur
Cursuslocatie Aristo Amsterdam (naast Station Sloterdijk)
Studiebelasting 50 uur inclusief voorbereiding en toets / contacturen: 25 uur
Deelnameprijs €925,- inclusief cursusmateriaal en lunch. Exclusief aan te schaffen boeken.
Deze prijs is vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie.
Aantal deelnemers maximaal 14
Docent Josje Arnoldi

Inhoud van de cursus

Deze 25-uurs cursus is opgezet als vervolgcursus voor de opleiding tot schematherapeut volgens de richtlijnen van de Vereniging voor schematherapie (VSt) en als vervolgcursus voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Deze vervolgcursus is bedoeld voor cursisten die reeds een basiscursus schematherapie hebben afgerond. In deze cursus werken we aan het verder verfijnen van interpersoonlijke, experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken bij het werken met de verschillende modi. Er is aandacht voor het omgaan met uitdagende situaties en dillema's, toepassing bij verschillende doelgroepen en afstemming van de interventie op de fase in de therapie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Toets

De toets voor de vervolgcursus bestaat uit een demonstratie van een schematherapeutische techniek middels een rollenspel of een video-opname. Deze praktijktoets zal tijdens de 4e cursusbijeenkomst worden afgenomen.
Indien er meer dan 10 deelnemers zijn zal er nog een extra Zoom-bijeenkomst van maximaal 2 uur worden ingelast om de resterende praktijktoetsen af te nemen.

Werkwijze

Doelstelling

Na afloop van de cursus beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een schematherapie op te zetten en uit te uitvoeren. Je hebt zicht op het cognitief gedragstherapeutisch proces binnen (schema)therapie en beheerst gedragstherapeutische diagnostiek en technieken. Je voldoet bovendien aan één van de belangrijke voorwaarde om zich te kunnen registreren als schematherapeut bij de Vereniging voor Schematherapie.

Doelgroep en vooropleidingseisen

Deze vervolgcursus is toegankelijk voor cursisten die reeds met goed gevolg een geaccrediteerde basiscursus schematherapie hebben afgerond.

Deelnemers aan deze cursussen werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en hebben één van de volgende registratie of zijn daartoe in opleiding:

*Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt),of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP).

Aan te schaffen / in bezit te hebben literatuur

Het volgende boek wordt bekend verondersteld:

Kwalificaties die behaald kunnen worden

Wanneer de cursus met goed resultaat wordt afgerond (actieve participatie tijdens de bijeenkomsten, praktijktoets als voldoende beoordeeld en voldaan aan de aanwezigheidseis) zal na afloop van de cursus een certificaat worden verschaft "Vervolgcursus Schematherapie". Voor nadere informatie over de eindtoets, aanwezigheidseisen en herkansingsmogelijkheden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden en naar het draaiboek van de cursus. Het draaiboek van de cursus zal uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus worden verstuurd.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend:
Arnoldi Opleidingen | W.G. Plein 277  1054 SE  Amsterdam | KvK 53106296 |
Algemene voorwaarden   Privacy statement